Meer investeren om mensen uit banenafspraak echt aan het werk te krijgen


thuis-zitten-banenafspraak-shutterstock_1672141330Mensen die binnen de banenafspraak vallen, hebben iets meer kans gekregen op werk. Althans voor de crisis. Nu worden zij extra geraakt. Dat pleit voor extra investeringen in werkgelegenheid voor deze groep. De LCR vindt dat het tijd is om meer instrumentarium in te zetten om wél tot resultaten te komen. Dit beveelt de LCR aan bij de Tweede Kamer voor het debat over het Breed Offensief en de banenafspraak.


Inclusief

Een van de aanbevelingen is om arrangementen te organiseren die mensen perspectief bieden op ontwikkeling en ontplooiing. Ook het monitoren van mensen die geen aansluiting vinden op de arbeidsmarkt is noodzakelijk. Een ander belangrijk punt is dat de verrekening van inkomsten voor werknemers die nog aangewezen zijn op een gedeeltelijke uitkering beter geregeld moet zijn. De LCR wil vooral dat er extra wordt geïnvesteerd in een inclusieve arbeidsorganisaties waardoor de kansen op werk toenemen.


Klik voor: de LCR-brief aan de leden van de Vaste Tweede Kamer Commissie SZW over Breed offensief – banenafspraakTwitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 02 december 2020 16:00:30


Vraag en antwoord