Leidt onbekendheid met no-riskpolis tot risicoselectie?


sollicitatiegesprekDe plicht van werkgevers om het loon van zieke werknemers door te betalen (loondoorbetalingplicht) leidt mogelijk tot risicoselectie. Het risico bestaat dat mensen met een beperking minder gemakkelijk worden aangenomen, terwijl juist de no-riskpolis ervoor moet zorgen dat werkgevers eerder over de streep worden getrokken. Immers: UWV betaalt dan de kosten van de loondoorbetaling. Voordat minister Asscher van SZW conclusies gaat trekken over de toekomst van de loondoorbetalingplicht, is het volgens de LCR noodzakelijk dat er meer informatie bij werkgevers wordt opgehaald over de no-riskpolis.


Onduidelijkheid no-riskpolis

Minister Asscher stelt naar aanleiding van een onderzoek dat ’28 procent van de werkgevers aangeeft  voorzichter te zijn geworden met het aannemen van nieuwe werknemers en 45 procent geeft aan dat de loondoorbetalingplicht leid tot extra voorzichtigheid bij het omzetten van het tijdelijke contract in een vast contract’.

Hier ligt een grote zorg van de LCR. In de brief aan minister Asscher stelt de LCR verrast te zijn dat een onderzoek onder werkgevers niet ingaat op het voorkomen van risicoselectie door de no-riskpolis. Daarom de vraag aan de minister of werkgevers wel voldoende op de hoogte zijn van de no-riskpolis en, als zij het instrument wel kennen, of zij daardoor minder selecteren op risico.


Klik voor: brief van de LCR aan minister Asscher over werking no-riskpolisTwitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 19 mei 2015 16:15:01

Vraag en antwoord