Laat cliënten zelf de beoordeling voor het baanregister aanvragen


Arbeidsgehandicapte_aan_de_slag-SStock_90991298KLEr hapert nog behoorlijk wat aan de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. Dit stelt de Landelijke Cliëntenraad (LCR) in een brief aan de Eerste Kamer die de wet op 24 maart behandelt. Zo kunnen de cliënten van de Participatiewet niet zelf een aanvraag indienen voor opname in het baanregister. Hierdoor loopt een deel van de mensen werk mis.


Afhankelijk

In het wetsvoorstel staat dat de gemeente bepaalt wie in aanmerking komt voor een beoordeling van UWV voor opname in het baanregister. Doordat cliënten zelf niet de mogelijkheid hebben om die aanvraag in te dienen, zijn ze sterk afhankelijk van de gemeente. Daar staat tegenover dat ze wel allerlei plichten hebben, zoals het vinden en behouden van werk. Wie niet het wettelijk minimumloon kan verdienen én niet door de gemeente wordt voorgedragen voor een beoordeling voor de baangarantie heeft geen realistische kans op de arbeidsmarkt.


Zelf doen

Voorzitter Gerrit van der Meer: ‘Wij vinden dat cliënten die aanvraag zelf moeten kunnen doen en daarvoor is een wetswijziging nodig. Via de Veegwet zou dit doorgevoerd kunnen worden. In de tussentijd willen we dat de staatssecretaris met de gemeente en UWV afspraken maakt. Bijvoorbeeld over jongeren die via hun stagewerkgever aan de slag kunnen én in aanmerking willen komen voor de baangarantie. Dat moet niet een langlopend proces zijn, maar binnen twee weken kunnen worden besloten. En de gemeente moet niet de beleidsvrijheid hebben om te beslissen iemand wel of niet voor te dragen.’


Monitoren

Andere knelpunten liggen volgens de LCR bij gemeenten die zich te sterk richten op detachering waardoor een inclusieve arbeidsmarkt niet dichterbij komt. Detachering zorgt er vaak voor dat Wsw-werknemers niet doorstromen naar reguliere banen. En werkgevers leren niet de verantwoordelijkheid voor deze werknemers te nemen.

Laatste punt is de doelgroep van de wet. Een deel van de mensen – vooral mensen in de WIA zonder werkgever en degenen die minder dan 35% arbeidsbeperkt zijn, dreigt een nóg grotere afstand tot de arbeidsmarkt te krijgen. Zij behoren namelijk niet tot de doelgroep van de baangarantie waardoor zij achteraan in de rij belanden. ‘Dit moet stevig worden gemonitord’, zeg Van der Meer. ‘Bij een evaluatie van de wet weten we dan of de doelgroep alsnog moet worden verruimd.’


Klik voor: Brief LCR aan de Eerste Kamer over behandeling Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten.

 Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 18 maart 2015 13:47:51

Vraag en antwoord