LCR ziet veel haken en ogen bij wetsvoorstel banenafspraak en quotumregeling


werk-rolstoel-shutterstock_308240126Ja, er is politieke aandacht voor de doelgroep arbeidsbeperkten. Er komt een aangepaste quotumregeling om druk op de ketel te houden, en er is een doelgroepenregister voor mensen die tot de doelgroep banenafspraak behoren. Maar zijn dit de gewenste en noodzakelijke instrumenten? Hier tegenover staan ook weer veel nadelen, zoals stigmatisering, tegengesteld effect van quotumregeling (alleen doen wat nodig is) en minder aandacht voor kwalitatief goede werkplekken waarmee mensen met een arbeidsbeperking duurzaam aan het werk komen. De staatssecretaris van SZW, Tamara van Ark, doet er goed aan om het wetsvoorstel te toetsen aan het VN-verdrag Handicap. Dat is in hoofdlijnen het resultaat van de cliëntentoets door de LCR voor het wetsvoorstel vereenvoudiging van de banenafspraak en de quotumregeling voor arbeidsbeperkten.


Doelgroep?

Al sinds de invoering van de banenafspraak is er veel discussie over. Wie behoort wel of niet tot de doelgroep? Is er sprake van verdringing? Is het aantal van 125.000 werkplekken genoeg of niet? De LCR vindt dat de doelstelling van de wet mee moet groeien met het aantal vacatures op de arbeidsmarkt. In dat licht zijn het te weinig werkplekken die er in 2025 moeten zijn. Als straks de 125.000 banen er niet zijn dan ligt dat wat de LCR betreft niet aan het gebrek aan geschikte banen, maar de gebrekkige dienstverlening en ondersteuning van werkgever en werknemer.

Inclusietoeslag

De LCR heeft zich al eerder voorstander getoond van de inclusietoeslag. Het wetsvoorstel Wet tegemoetkoming Loondomein (WTL) is nu vooral een voorziening voor werkgevers en dan ook nog een karige vol administratieve lasten. Daarom vraagt de LCR de staatssecretaris nogmaals te kijken naar de eerdere voorstellen voor de inclusietoeslag. Daarnaast zou een positief werkgelegenheidsbeleid en goede voorzieningen voor een inclusieve arbeidsmarkt op zijn plek zijn.Klik voor: de cliëntentoets van de LCR voor het wetsvoorstel vereenvoudiging van de banenafspraak en de quotumregeling voor arbeidsbeperkten.Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 06 april 2020 13:00:11


Vraag en antwoord