LCR stuurt staatssecretaris op verzoek signalen en knelpunten


corona-geengeld-klein-shutterstock_1682077201Wat zijn de knelpunten waarmee mensen in deze coronacrisis binnen de SUWI-dienstverlening mee te maken krijgen? Die open vraag heeft staatssecretaris Van Ark gesteld aan de LCR. Uit netwerken van de LCR is gebleken dat werknemers met flex-contracten, medewerkers van sociale werkbedrijven, een deel van de mensen in de banenafspraak, de Wajong en ook burgers met een uitkering die op zijn einde loopt speciale aandacht vragen. De LCR ziet dat er al een aantal goede maatregelen worden genomen, maar er kunnen nog een paar belangrijke stappen worden genomen om het mensen niet onnodig moeilijk te maken.


Maak ruimte

In de brief van de LCR zijn per groep aanbevelingen gedaan. Ook ervaringen van burgers zijn meegenomen. Naast de praktische maatregelen die de LCR voorstelt, worden er ook tips gegeven hoe om te gaan met verschillende doelgroepen in deze tijd. Belangrijkste advies van de LCR is: probeer ruimte te maken in regels en kijk wat nodig én menselijk is in deze periode.


De LCR stuurt periodiek ervaringen van cliënten naar de staatssecretaris. Dus heeft u signalen? Laat het ons weten via


Klik voor: LCR-input op crisismaatregelen door coronavirus - op verzoek van de staatssecretaris Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 25 maart 2020 17:01:46


Vraag en antwoord