LCR: pas wet aan voor betere ondersteuning jongeren


flickr-hangjongeren

Veel jongeren van 18-27 jaar die zich voor het eerst melden bij de gemeente voor een uitkering, verdwijnen uit beeld als ze vier weken moeten wachten voordat ze ondersteuning kunnen krijgen. Daar komt bij dat een deel te maken krijgt met sancties omdat de jongeren niet goed weten hoe ze moeten handelen. De LCR maakt zich grote zorgen over deze groep, omdat het vaak gaat over jongeren met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB). De LCR dringt er dan ook bij staatssecretaris Klijnsma op aan de wet aan te passen zodat jongeren beter kunnen worden ondersteund.


Te hoog gegrepen

De eisen van de verplichte zoekperiode van vier weken zijn te hoog voor een belangrijk deel van deze jongeren. Daarnaast hebben ze moeite om de verplichtingen te begrijpen. Vaak wordt niet eens duidelijk dat het om licht verstandelijk beperkte jongeren gaat, omdat ze zichzelf niet als zodanig zien.


Zwerfjongeren

Een andere groep die de LCR zorgen baart, zijn de zwerfjongeren. Werk en scholing zijn voor hen niet eens van belang, maar opvang wel. Een uitkering is hiervoor een noodzakelijke basis.


VN-verdrag

De LCR wijst nog maar eens op de zorgplicht die gemeenten hebben. Gemeenten moeten vooral niet-gebruik, terwijl de nood er wel is, bestrijden. Als de regering het VN-verdrag inzake rechten van mensen met een handicap ratificeert kan het niet zo zijn dat jongeren met een beperking minder toegang tot een uitkering hebben dan anderen.

 

Klik voor: brief van de LCR aan staatssecretaris Klijnsma over wijziging wet ivm 4 weken-eis jongeren

 

 Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 22 juni 2015 16:46:56

Vraag en antwoord