LCR eens met Asscher: niets wijzigen aan Wao


werkennaarvermogenWetten, zoals de Wao, worden regelmatig doorgelicht. Doet de wet waarvoor deze is bedoeld? Moeten er aanpassingen komen om die doelen beter te halen? Kunnen de kosten naar beneden? Minister Asscher heeft op basis van het rapport over de Wao geconcludeerd niets te willen veranderen. De LCR is het hiermee eens en heeft dit ook aan de Tweede Kamer laten weten. Enige puntje dat veranderd kan worden, is de herinvoering van de loondispensatie voor Wao’ers.


Loondispensatie

Loondispensatie is een prima instrument om Wao’ers meer kansen op de arbeidsmarkt te bieden. Zo’n tien jaar geleden is loondispensatie voor re-integrerende Wao’ers afgeschaft. Destijds werd er weinig gebruik van gemaakt.Dat is precies de argumentatie van de minister om het middel niet meer opnieuw in te voeren. Daarnaast wordt aangevoerd dat de kosten niet opwegen tegen de opbrengsten.


Tijden zijn veranderd

De LCR geeft aan dat de tijden zijn veranderd. Mensen die een Wao-uitkering hebben en willen gaan werken, maar niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen, kunnen zich niet meer aanmelden voor de Wsw. Ze kunnen ook niet concurreren met Wajongers en anderen die via loonkostensubsidie vanuit de Participatiewet aan de slag gaan.

Daarom is loondispensatie wél een goede tool en is dit ook bekender geworden onder werkgevers. Loondispensatie zelf kost verder geen geld, betoogt de LCR. UWV voert toch al vele onderzoeken uit naar de loonwaarde van Wajongers. Extra uitvoeringskosten zullen er nauwelijks zijn.

 

Klik voor: Brief van de LCR aan de Tweede Kamer

Klik voor: de brief van minister Asscher


Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 21 januari 2015 14:52:13

Vraag en antwoord