LCR bij rondetafelgesprek: geen loondispensatie, zoek echte oplossingen


Jongeren en werkloosheidLoonkostensubsidie afschaffen en loondispensatie invoeren verschuift het bureaucratische probleem van werkgevers naar (vaak kwetsbare) werknemers. Dat meer mensen met loondispensatie aan het werk zouden komen, is nergens op gebaseerd. En de claim dat werken voor iedereen lonend is, gaat maar voor een beperkte groep op. De LCR brengt vandaag tijdens het Rondetafelgesprek over loondispensatie in de Tweede Kamer een position paper in: geen loondispensatie, zoek naar echte oplossingen!

Meer mensen aan het werk?

Het meest opvallend is de aannames van staatssecretaris Van Ark dat meer mensen uit de doelgroep aan het werk komen en dat de berekening van aanvulling op loon voor mensen 'te hanteren is'. De eerste bewering haalt de LCR onderuit: volgens overheidswerkgevers is er niet genoeg werk voor mensen uit de banenafspraak. Bovendien zijn sinds de invoering van de loonkostensubsidie in 2015 relatief gezien meer mensen met dit instrument aan het werk gegaan dan het aantal mensen dat vanuit de Wajong met loondispensatie aan de slag ging.

Berekening een kluif
Het berekenen van aanvulling op loon is voor mensen al een hele kluif. Het bedrag controleren, is nauwelijks te doen. De LCR heeft het geprobeerd en kwam niet uit op de bedragen die in het voorstel van dit kabinet staan.

Echte oplossingen
De LCR stelt voor om naar echte oplossingen te zoeken. Daarbij moet het niet zo zijn dat degene die aan het werk gaat bedolven wordt onder bureaucratische lasten. Werk moet ook echt lonen: als er sprake is van een bonus of overwerk dan moet dat niet gekort worden op een uitkering. Bovendien moet de aanvulling op het loon niet gezien worden als uitkering waardoor geen pensioenrechten of socialeverzekeringsrechten worden opgebouwd.

Klik voor:
de LCR-positionpaper loondispensatie voor Rondetafelgesprek op 18 april 2018 Tweede Kamer.Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 18 april 2018 08:41:52

Vraag en antwoord