LCR biedt voorlichting over WWNV


De Landelijke Cliëntenraad (LCR) gaat cliëntenraden voorlichting geven bij de implementatie van de Wet werken naar vermogen (WWNV). Er komen twee voorlichtingsrondes. Eén nog voor de zomer en één na de zomer. De eerste bijeenkomst vindt plaats op 11 mei in Limburg. Het ochtenddeel van de bijeenkomsten is voor iedereen gelijk. Het middagdeel wordt ingevuld aan de hand van suggesties die de LCR van cliëntenraden ontvangt.


Programma

In de ochtend wordt aandacht besteed aan:

• Wat gebeurt er in de regio

• Wat gebeurt er op de werkpleinen

• Wat komt er op u af met de WWNV

Na de lunch is er ruimte voor maximaal vier workshops. De suggesties kunnen doorgegeven worden via . Wilt u hierbij de gemeente (en provincie) waarin u cliëntenraad is gevestigd vermelden, zodat we de verschillende inzendingen kunnen verzamelen en de juiste onderwerpen aan kunnen bieden.


Voorbeelden workshops

De workshops kunnen gaan over bijvoorbeeld:

• Huishoudinkomentoets

• Loondispensatie

• Nieuwe thema’s voor cliëntenraden

 

Materiaal en website.

Er wordt ook informatiemateriaal gemaakt en er komt een aparte pagina voor het project op de website van de LCR. Hier zullen alle bijeenkomsten worden aangekondigd en ook zal het informatiemateriaal daar te vinden zijn. Voor de eerste bijeenkomst op 11 mei in Limburg komt nog nadere informatie én een uitnodiging op de site te staan. Klik hier om direct naar de aparte pagina te gaan.


(12 april 2012)
Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 12 april 2012 16:37:41

Vraag en antwoord