LCR bezorgd over ontslag Cliëntenraad Haltewerk


Het nieuws over het ontslag van de voltallige cliëntenraad van Haltewerk in de regio Alkmaar heeft ook de Landelijke Cliëntenraad bereikt. De LCR is bezorgd over deze ontwikkeling en kent de Cliëntenraad van Haltewerk als een betrokken club, die zich inzet om kwalitatief goede adviezen neer te zetten. Daarnaast werkt deze cliëntenraad aan draagvlak en betrokkenheid om burgers te betrekken bij haar werk.


Waardering
Zonder op de zaak zelf in te gaan, vindt de LCR dat de leden van de raad waardering verdienen om hun inzet en voor hun actieve participatie als burger die gebruik maakt van het burgerrecht in de lokale democratie. De LCR snapt niet hoe ontslag het gevolg kan zijn van zulk actief gedrag van burgers en volgt de voortgang van de procedure nauwlettend.


Steun

Een ontslag is een ingrijpende gebeurtenis. De LCR steunt de leden van de cliëntenraad en hoopt erop dat zij samen met het bestuur van Haltewerk tot een goede oplossing komen.  


Klik voor:

Nieuwsbericht over het ontslag van Cliëntenraad Haltewerk

Reactie van Cliëntenraad Haltewerk op het ontslag
Bericht in Alkmaar Centraal over het ontslag en de stappen die de Cliëntenraad Haltewerk neemt

 Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 24 juli 2018 14:35:10

Vraag en antwoord