LCR-analyse veranderingen WWB van belang voor gemeentelijke cliëntenradenDe aanscherping van de WWB is behandeld in de Tweede Kamer. De LCR heeft alle veranderingen geanalyseerd en op een rij gezet. De analyse is voor gemeentelijke cliëntenraden van extra belang. Elke gemeente moet zes verordeningen gaan aanpassen. Bovendien moet er een nieuwe verordening voor de participatie van schoolgaande kinderen komen. De gemeentelijke cliëntenraden zullen hierop in moeten spelen. In de tweede week van december stellen de LCR en de Sociale Alliantie tips beschikbaar voor cliëntenraden bij het beoordelen van de verordeningen.


Hooflijnen

De analyse kan in elk geval alvast worden gebruikt om de balans op te maken van wat er precies te gebeuren staat. Puntsgewijs is opgenomen wat er verandert en wat wel in stand blijft.

Bij de aanscherping van de WWB betreft het in hoofdlijnen:

1 Samenvoegen WWB en WIJ

2 Aanscherpen gezinsbijstand en huishoudinkomenstoets

3 Tegenprestatie naar vermogen

4 Beperking van de verblijfsduur in het buitenland

5 Alleenstaande ouders in de WWB

6 Normering inkomensgrens gemeentelijk minimabeleid op 110%

7 Verordeningsplicht participatie schoolgaande kinderen

8 Inkomen uit studiefinanciering


Download
De analyse downloaden? Klik hier.
De brief van de LCR aan de Eerste Kamer lezen? Klik hier.

(7 november 2011)

Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 26 maart 2013 12:31:21

Vraag en antwoord