LCR aan staatssecretaris Klijnsma: wees kritisch over de banenafspraak


SHS_geh_aan_het_werk_213119035

Het lijkt de uitvoerders en werkgevers maar niet te lukken om voldoende mensen te vinden om zich te kunnen houden aan de banenafspraak. Er is veel kritiek op de bureaucratie, maar er wordt onvoldoende ingezet op het vinden van de juiste mensen. Ondertussen wordt geprobeerd om anderen ook in aanmerking te laten komen voor de doelgroep en dat is niet correct. Dat schrijft de LCR aan staatssecretaris Klijnsma.

 

Voorkeursbeleid

De LCR stelt dat Nederland democratisch heeft gekozen voor een voorkeursbeleid voor mensen met een beperking die nauwelijks kansen hadden op de arbeidsmarkt. Omdat het voor uitvoerders lastig blijkt te zijn zich te houden aan de voorwaarden, wordt gepoogd de doelgroep uit te breiden met mensen die langdurig in de bijstand zitten. En dat is niet correct. LCR-voorzitter Gerrit van der Meer schetste al in zijn column dat ook deze groep aandacht verdient. Daar zal een andere weg voor gevonden moeten worden. De banenafspraak moet worden ingevuld volgens de richtlijnen die er zijn: mensen met een beperking die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen.

 

No-risk

Het is wel van belang dat goed wordt gekeken naar de knelpunten die er leven om de banenafspraak goed in te vullen. En tegelijkertijd stelt de LCR voor om de no-riskpolis breder in te zetten: ook voor mensen met een medische arbeidsbeperking. Daardoor krijgen meer groepen kansen op de arbeidsmarkt.

 

Klik voor: brief van de LCR aan staatssecretaris Klijnsma over sluipende verandering van banenafspraak.

Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 29 februari 2016 11:38:42

Vraag en antwoord