LCR aan Tweede Kamer: hou de vinger aan de pols bij het VN-verdrag


Uiterlijk vandaag moeten kamerleden vragen indienen aan staatssecretaris Van Rijn over het plan van aanpak rondom het VN-verdrag. De LCR heeft een aantal suggesties gestuurd naar de kamerleden. De LCR wil graag toewerken naar die inclusieve samenleving, maar de weg er naartoe vraagt om een duidelijke rolverdeling. De inbreng van de mensen zelf is hierbij onmisbaar.


Zelfregulering werkt niet altijd

Een van de zorgenpunten van de LCR is dat de regering te veel uitgaat van een zelfregulerende samenleving. Het kabinet zal ook zijn verantwoordelijkheid moeten nemen en voor zichzelf en bijvoorbeeld gemeenten toetsbare doelen moeten stellen.

De vragen die de LCR voorlegt aan kamerleden over de eigen rol van de overheid betreffen vooral de waarborging dat mensen met een beperking goede toegang hebben tot uitkeringen, werk, zorg en onderwijs.

 

Klik voor: brief van de LCR aan kamerleden over plan van aanpak rondom het VN-verdrag

 Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 08 juli 2015 15:07:15

Vraag en antwoord