LCR, SWOM en minister van Gehandicaptenzaken: Wajongers verdienen meer!


Schermafdruk 2019-11-03 16.27.09Het wegnemen van verschillende inkomensregelingen ontneemt jonggehandicapten de mogelijkheid om een inkomen boven het wettelijk minimum loon (wml) te krijgen. Dat kan en moet echt anders! Dat stellen de Landelijke Cliëntenraad (LCR), de Stichting Studeren en Werken op Maat (SWOM) en de minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink in een gezamenlijk filmpje om aandacht te vragen voor de problemen waarmee Wajongers te maken krijgen. ‘Werk moet lonen’, zeggen zij. De LCR heeft de voorstellen getoetst met ervaringsdeskundigen. De motie Renkema repareert de wijzigingen. Die moet worden aangenomen. Het drietal is het eens: Het is tijd voor actie!


In rook op

Amma Asante, voorzitter van de LCR: 'Wij hebben samen met ervaringsdeskundigen bekeken wat de financiële gevolgen zijn. Wij zijn geschrokken van de bevindingen. De meeste Wajonggerechtigden gaan er op achteruit. Het financiële perspectief van alle wajongers gaat in rook op door het afschaffen van de voortgezette werkregeling, de zogeheten Maatmanwissel en de Bremanregeling. Deze regelingen waren er zodat alle werkende en niet-werkende wajongers een perspectief hadden op een inkomen van tenminste het wettelijk minimumloon (wml) en een doorgroei mogelijkheid hadden tot boven het (wml).'


Rekeningen betalen

En ze besluit: 'Wij vinden dat werken op deze manier niet loont! Burgers kunnen zich zo niet uit de armoede en schulden werken. Sterker nog, dit soort maatregelen houden mensen er juist in. Met inkomen uit werk moet je je rekeningen kunnen betalen.'

Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 03 november 2019 16:48:51

Vraag en antwoord