LCR: Kabinet 'beetje dom' en investeert niet in de toekomst


Het kabinet schiet zich in eigen voet. Als het om de bezuinigingen op sociale zaken gaat, laten de bewindslieden de verslechtering op de arbeidsmarkt in 2012 op z’n beloop. De ingrepen lijken veel op te leveren, maar zijn ‘een beetje dom’. Er wordt geen actie ondernomen om meer mensen aan het werk te krijgen. Terwijl dé doelstelling van dit kabinet is: iedereen aan het werk en uit de uitkering. Als het kabinet deze lijn vasthoudt, komt 2012 in de boeken als een groot verliesjaar. Dat is de constatering van de Landelijke Cliëntenraad (LCR) na het lezen van de begroting voor 2012. De LCR heeft heel andere oplossingen.


Beleid faalt

Samenvattend ziet de LCR een fiks aantal negatieve gevolgen van de bezuinigingen. Voorzitter Gerrit van der Meer: ‘Het credo van dit kabinet om de uitkeringslast omlaag te brengen door mensen aan het werk te helpen, faalt aan alle kanten. Er wordt gespeculeerd op een krappe arbeidsmarkt, terwijl alle cijfers, ook die van het kabinet, aangeven dat die er voorlopig niet komt.

 

Verliesjaar voor kabinet

Het komend jaar wordt dan ook een verliesjaar, omdat de kosten van de uitkeringen juist stijgen. Mensen aan het werk krijgen? Hoe? Op re-integratiemiddelen wordt fors bezuinigd.  Dit kabinet biedt geen enkele oplossing, maar creëert alleen problemen.’

De LCR lepelt zo pasklare oplossingen op. Er kunnen heel andere maatregelen worden getroffen die een positieve uitwerking hebben. Van der Meer: ‘Ik noem het sneller invoeren van loondispensatie. Dat kan al per 2012. Daarnaast vinden we dat mensen eigen regie moeten krijgen en dat er een Individueel Re-integratie Budget (IRO) voor alle werkzoekenden moet komen. Als uitkeringsgerechtigden te zeer afhankelijk zijn van de uitvoeringsinstellingen gebeurt er niets.  En maak met de negen topsectoren afspraken dat ze in ruil voor stimulerend economisch beleid mensen aannemen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dan investeer je dubbel en bereik je wat voor de BV Nederland, meer dan met nieuwe wetgeving. De LCR denkt dat de uitkeringslast met de nieuwe wetten  nog harder oploopt. De ingrepen om uitkeringen te verlagen leveren misschien wel wat geld op, maar helpen mensen echt niet verder.’

 

Rijk rekenen

Kijkend naar de inkomensplaatjes, signaleert de LCR dat het kabinet zich gemakkelijk rijk rekent: ‘Dit kabinet is niet sterk in rekenen, want de inkomensplaatjes kloppen niet. Bezuinigingen op andere departementen zijn niet meegenomen, zoals stijging van ziektekosten en verhoging van eigen bijdragen. Wij zullen bij zowel de staatssecretaris als de minister aandringen op een heldere beleidslijn met kánsen in plaats van klappen.’

 

De LCR heeft haar reactie op hoofdlijnen naar de Tweede Kamer gestuurd. Lees de inhoud van de brief hier.

Foto: Fotobureau Dijkstra

(19 september 2011)

Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 26 maart 2013 12:05:48

Vraag en antwoord