LCR-Handreiking Participatiewet: herziene versie met alle actuele informatie


gehandicapt aan het werkDe Participatiewet is nog maar een half jaar oud. En toch zijn er al verschillende veranderingen in de wet- en regelgeving doorgevoerd. De informatie die in de handreiking van augustus 2014 stond, was niet meer actueel. En dus heeft de Landelijke Cliëntenraad (LCR) de hele handreiking herzien. Stukken die overbodig waren geworden omdat bijna een jaar geleden nog niet alles bekend was, zijn eruit gelaten. Nieuwe informatie is toegevoegd. De Handreiking Participatiewet is nu beschikbaar (klik).

Aanpassingen
In de handreiking is bijvoorbeeld meer informatie te vinden over de No-riskpolis, doelgroep Quotumwet, herziene aanpak beoordeling doelgroep banenafspraak en bijvoorbeeld het boeteregime dat is aangepast. Dit laatste vooral na een uitspraak van een rechter die de wetgever heeft teruggefloten. De informatie in de Handreiking is van groot belang voor cliëntenraden.

Klik voor: Handreiking Participatiewet versie juli 2015 (pdf)


Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 05 juli 2015 22:02:28

Vraag en antwoord