LCR & Pakhuis de Zwijger


Pakhuis de Zwijger en de Landelijke Cliëntenraad (LCR) werken samen en maken uitzendingen over belangrijke thema's die vallen onder het begrip 'De nieuwe solidariteit'. Op de pagina van Pakhuis de Zwijger 'De Nieuwe Solidariteit' zijn alle uitzendingen terug te vinden en is ook te zien welke uitzendingen er nog aan komen. Hieronder vind je het overzicht van de uitzending waaraan de LCR heeft meegewerkt. De laatste uitzending staat steeds als eerste genoemd. In elke uitzending is LCR-voorzitter Amma Asante de sidekick van de presentator.

Klik op de afbeelding om de uitzending terug te kijken. 

4 maart 2021

Nieuwe-solidariteit-6 falende overheidUitzending 6: Als de overheid faalt

Over de gevolgen voor de cliëntenparticipatie van de conclusies rondom de toeslagenaffaire en de Tijdelijke commissie uitvoeringsorganisaties (TCU). Met Nevin Özütok (vice-voorzitter TCU), Anne-Greet Keizer (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid-WRR), Kees Veerman (CCUWV), Willem Hamminga (Cliëntenraad W&I Rotterdam).



25 februari 2021

nieuwe-solidariteit-5-werken-en-uitkering-werkt-nietUitzending 5: Werken en een uitkering werkt niet

Over de verrekening van inkomsten uit arbeid met een uitkering. Maar ook: de gevolgen voor toeslagen. Met onderzoeker Suzanne de Visser (Optimalistic), Guus van Weelden en Inge Cotte (UWV), Erik Dannenberg (Divosa), Bart de Bart (Stichting Studeren en Werken op Maat-SWOM), Joost van Diemen (Sociale Dienst Drechtsteden) en de mensen die de ervaringen inbrachten Moniek van der Meij, Nina Bakker en Sanne Ooms.



11 februari 2021

nieuwe-solidariteit-4-inkomenszekerheid-crisistijdUitzending 4: Inkomenszekerheid in crisistijd

De coronacrisis zorgt ervoor dat werk en inkomen voor velen onder druk staan. Er is 1,4 miljard euro beschikbaar gesteld voor loopbaancoaching of omscholing. Hoe staat het ervoor met het sociaal pakket? Voor wie is het bedoeld? Weten mensen het te vinden? Met Rutger Groot Wassink (wethouder sociale zaken Amsterdam), Tof Thissen (UWV), Gertru Diender (Divosa), Fer Nieuweboer (SZW), Bahram Sadeghi (journalist kritisch op omscholing), Cecile Wiewel (krijgt omscholing).



IN 2020 VONDEN 3 UITZENDINGEN PLAATS


15 oktober 2020

Nieuwe-solidariteit-3Uitzending 3: Solidariteit in toekomstig beleid

Het is hoog tijd dat de sociale zekerheid teruggaat naar de tekentafel. Zoals het nu gaat, neemt de armoede alleen maar toe. Met: Judith Tielen (VVD-kamerlid), Jasper van Dijk (SP-kamerlid), Ben van der Hee (hoofd klantexpertise UWV) en Jiska Ogier (Wij Staan Op!).




8 oktober 2020

Nieuwe solidariteit-2-solidariteit in de praktijkUitzending 2: Solidariteit in de praktijk

Hoe is het om te leven van een uitkering en om werk en uitkering te combineren? Wat zijn de grenzen van solidariteit in de praktijk? Met: Suzanne de Visser (Optimalistic), Arjan Vliegenthart (Nibud), Laura Snoek (SAM, beroepsvereniging uitvoerders), Wil Roode (FNV), Ben van der Hee (hoofd klantexpertise UWV) en Jiska Ogier (Wij Staan Op!)



1 oktober 2020

Nieuwe solidariteit 1-wat is solidariteitUitzending 1: Wat is solidariteit?

Hoe solidair is ons huidige stelsel nog? Wat is solidariteit precies? En welke voorwaarden zouden er moeten gelden voor solidariteit? Met: Romke van der Veen Hoogleraar Sociologie van Arbeid en Organisatie (Erasmus Universiteit & Kroonlid SER), Edo Paardekooper Overman (Mensenrechtenmens 2018).






Laatst gewijzigd op 05 maart 2021 12:41:49