Kostendelersnorm: oppassen geblazen bij (begeleid) woonvoorzieningen


sxc494103_38113768Vanaf 1 januari 2015 wordt de kostendelersnorm in de Participatiewet ingevoerd. Dat betekent dat bij meer mensen wordt gekeken naar het inkomen van andere huisgenoten. Dat kan ook gevolgen hebben voor mensen die in een begeleid wonen-voorziening of andere woonvoorziening verblijven. Goed opletten, kan veel problemen voorkomen. Aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is de vraag voorgelegd voor wie de kostendelersnorm wel en geen gevolgen kan hebben.

Voor wie
Bij de kostendelersnorm gaat het om personen die met één of meer anderen in dezelfde woning wonen. Voor het vaststellen van de hoogte van de bijstandsnorm moet de woonsituatie worden bepaald. Delen mensen tijdelijk of permanent een woning? En: gaat het om een verblijf in een inrichting/instelling of in een woning?
 
Tijdelijke woonsituatie
Gaat het om een tijdelijke woonsituatie dan kan de gemeente of de Sociale verzekeringsbank (SVB) de uitkering afstemmen op de individuele omstandigheden (Artikel 18, eerste lid, Participatiewet). Dit is nu al zo en verandert niet per 1 januari 2015.
 
Tijdelijk verblijf begeleid wonen

Bij een tijdelijk verblijf in een begeleid wonen-project geldt de kostendelersnorm niet, omdat dit dan niet het hoofdverblijf is. Ook als iemand voor langere tijd in een begeleid wonen-project verblijft, kan het zijn dat het hoofdverblijf ergens anders is. Ook dan is de kostendelersnorm niet van toepassing. Gemeenten en SVB moeten hier weer vaststellen hoe de feiten liggen en vaststellen of het gaat om een tijdelijk verblijf. Dit is nu ook al zo.
 
Verblijf in een instelling

Wie in een instelling verblijft, ontvangt een lagere uitkering (artikel 23 Participatiewet)  omdat een aantal kosten niet worden gemaakt (voeding, huisvesting, verwarming, enzovoorts). Ook dit verandert niet door de invoering van de kostendelersnorm. Er kan dan geen eigen bijdrage worden gevraagd, omdat iemand niet minder mag overhouden dan de norm die geldt voor het wonen in een instelling.
 
Samen wonen en uitzonderingen
Personen die met één of meer anderen (niet de echtgenoot) permanent in een woning wonen vallen onder de kostendelersnorm. Een uitzondering geldt als elke bewoner afzonderlijk een schriftelijke overeenkomst heeft met de verhuurder en een commerciële prijs betaalt (bijvoorbeeld bij een zorginitiatief). Als meerdere personen in groepsverband wonen, maar zij hebben elk ergens anders hun hoofdverblijf, dan vallen zijn ook niet onder de kostendelersnorm. Het is aan de gemeente en de SVB om te bepalen of er in die situatie(s) wordt voldaan aan de vereisten van een commerciële relatie.
 
Eigen bijdrage Wmo 2015

Verder geldt, zoals nu ook al het geval is, dat op basis van de Wmo 2015 de gemeente bij verordening kan bepalen of een cliënt een eigen bijdrage moet betalen voor een maatwerkvoorziening en hoe hoog deze eigen bijdrage is. Als regel geldt dat de eigen bijdrage niet zo hoog mag zijn dat iemand minder overhoudt dan de norm die geldt voor een instelling (artikel 23 Participatiewet) (zakgeld, plus premie zorgverzekering en gecorrigeerd met de zorgtoeslag).

Deze vraag is opgenomen bij de veelgestelde vragen (klik).
Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 23 december 2014 18:44:17

Vraag en antwoord