Koopkracht alleen voor werklozen omlaag


De LCR is zeer bezorgd over de toename van het verschil in koopkracht van mensen met een uitkeringen en mensen met een laag inkomen. In de koopkrachtanalyse van de LCR van vorig jaar blijkt het verschil in koopkracht tussen deze groepen de afgelopen tientallen jaren groter en groter te worden. Helaas vormen 2009-2010 hier geen uitzondering op.

De koopkracht van de Nederlander daalt volgend jaar gemiddeld met een kwart of een half procent. Gezinnen met één kostwinner en een modaal brutosalaris van 30.000 euro gaan er waarschijnlijk het meest op achteruit: min 1 procent. Kostwinners met twee keer modaal gaan er 0,75 procent op achteruit.

Dat blijkt uit berekeningen die de ministerraad heeft besproken. De cijfers komen op Prinsjesdag officieel naar buiten. Minister Donner vindt dat er een te grote ‘fixatie’ is op koopkracht. Volgens hem zijn herstel van de economie en behoud van werkgelegenheid veel belangrijker. In de huidige economische crisis is het bovendien een illusie om in koopkracht een grote vooruit te gaan, aldus Donner. Hij noemde het gezien de ernst van de recessie ‘uiterst merkwaardig’ dat in Nederland behalve de werklozen iedereen er dit jaar nog wel op vooruit gaat.

De gemiddelde Nederlander gaat in 2010 de recessie echt in de portemonnee voelen. Dit jaar stijgt de koopkracht nog voor de mensen die hun baan behouden. Over 2009 en 2010 samen gemeten gaat iedereen die niet werkloos wordt, er op vooruit. Hun koopkracht zal eind 2010 hoger liggen dan eind 2008.


(10 september 2009)Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 25 maart 2013 21:42:01

Vraag en antwoord