Klijnsma pleit voor betere cliëntenparticipatie in de arbeidsmarktregio


SAM_2310De Landelijke Cliëntenraad (LCR) en het ministerie van SZW vinden cliëntenparticipatie in de arbeidsmarkt belangrijk. De ontwikkeling van deze cliëntenparticipatie gaat nog moeizaam. Uit onderzoek dat in opdracht van de LCR is uitgevoerd blijkt dat in 12 van de 35 arbeidsmarktregio’s een vorm van cliëntenparticipatie is. En in de 12 regio’s waar regionale cliëntenparticipatie is georganiseerd, loopt het nog niet overal op rolletjes. De verscheidenheid in vormgeving en invloed is groot. Staatssecretaris Klijnsma nam vandaag, 15 februari 2017, het onderzoek van de LCR in ontvangst.

 

Definitie

Voor regionale cliëntenparticipatie überhaupt kan worden ingericht moet er bij betrokkenen eenduidigheid zijn over wat cliëntenparticipatie precies is. Dat is geenzins het geval. De definitie van cliëntenparticipatie loopt tussen, maar ook binnen de regio’s uiteen. Er zijn discussies gaande over of cliëntenparticipatie gaat over medezeggenschap op beleidsontwikkeling en/of op beleidsevaluatie gericht op toetsen van de uitvoering.


Geen prioriteit

De staatssecretaris stelde bij de aanbieding aan de LCR de vraag: ‘Hoe komt het dat cliëntenparticipatie in de regio niet van de grond komt?’. Gerrit van der Meer, voorzitter LCR antwoordde: ‘Het heeft geen prioriteit en cliëntenparticipatie zit nog onvoldoende in de bestuurscultuur’. De staatssecretaris gaf aan dit bijzonder te vinden! 'Als je maatregelen treft dan is het toch buitengewoon belangrijk te weten wat de mensen er van vinden, die afhankelijk zijn van de maatregelen.'


Programmaraad

Volgens de staatssecretaris kan de programmaraad een rol hebben bij de totstandkoming van regionale cliëntenparticipatie. In haar overleg met de Programmaraad gaat de staatssecretaris regionale cliëntenparticipatie agenderen. Wordt vervolgd!

 

 Klik voor: het rapport de inventarisatie van regionale cliëntenparticipatie

 

 

 Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 15 februari 2017 15:15:43

Vraag en antwoord