Klijnsma en Van der Meer: cliëntenparticipatie in regio een must


SHS-regionaaloverleg_191690525

Eén aanspreekpunt in de arbeidsmarktregio voor overleg met cliënten. De noodzaak om cliëntenparticipatie ook op regionaal niveau te regelen. Dat is wat staatssecretaris Klijnsma  van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en LCR-voorzitter Gerrit van der Meer schrijven in een brief aan alle gemeenten van Nederland: ‘Cliëntenparticipatie is meer dan een wettelijke verplichting, het draagt bij aan de effectiviteit en doelmatigheid van beleid en uitvoering’.


Wettelijk

In de brief wijst het tweetal erop dat er een wettelijke verplichting geldt om cliëntenparticipatie in de regio vorm te geven. De regering vindt het belangrijk dat cliënten betrokken worden bij de afspraken die over en in het regionale Werkbedrijf worden gemaakt. Dat hoeft niet te leiden tot een aparte clientenraad. Waar het om gaat is dat zowel gemeentelijke als UWV cliëntenraden samen de ervaringsdeskundigheid inbrengen bij plannen en besluiten van het Werkbedrijf. Daarom wordt ook een beroep gedaan op de 35 centrum-gemeenten om verantwoordelijkheid te nemen en te zorgen voor het faciliteren van cliëntenraden.


Werkboeken

De regio’s (UWV en gemeenten) hoeven niet allemaal zelf het wiel uit te vinden. De LCR biedt werkboeken (link) aan om cliëntenraden van regio’s, gemeenten en UWV te kunnen scholen op het gebied van arbeidsmarktbeleid en wat de inbreng van een cliëntenraad kan zijn. Er wordt met het ministerie overleg gevoerd over een ondersteuningsprogramma om de vorming van clientenparticipatie in de arbeidsmarktregio te ondersteunen. Dat is nodig, want in veel regio’s komt dit nog niet goed van de grond.


Klik voor:
brief van staatssecretaris Klijnsma en LCR-voorzitter Van der Meer aan gemeeenten

werkboek en checklist voor gemeentelijke cliëntenraden

werkboek en checklist voor landelijk en regionaal arbeidsmarktbeleid UWV


Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 07 april 2016 14:00:12

Vraag en antwoord