Kennisdocument: is een cliëntenraad wettelijk verplicht?


SHS_107204789-KL_tweegesprekIs een gemeente verplicht een cliëntenraad in te stellen en waar moet die dan wettelijk aan voldoen? Die vraag krijgt de LCR regelmatig voorgelegd. Aan juristen is gevraagd om hier een antwoord op te geven, zodat helder is wat in de wet is geregeld en wat niet. In een kennisdocument 'Moet een gemeente een cliëntenraad instellen' (klik) heeft de LCR de conclusies en argumentatie neergelegd. Daarin is ook nog een overweging opgenomen over het belang van het organiseren van een tegenmacht.Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 26 januari 2016 14:10:22

Vraag en antwoord