Jeugdwerkloosheid daalt niet onder kwetsbare groepen


De ontwikkeling van jeugdwerkloosheid in Nederland is positief te noemen, zo heeft minister Donner in een brief aan de Tweede Kamer voorzichtig laten weten. De jeugdwerkloosheid ligt wel traditioneel hoger dan de algemene werkloosheid. In mei van dit jaar lag de totale werkloosheid op 5,5 % terwijl op dat moment 11% van de jongeren tot 27 jaar werkloos was. Er is sinds februari van dit jaar ook een lichte daling in jeugdwerkloosheid te zien.


Stijging

Toch profiteren niet alle jongeren van dit aarzelende herstel. Met name jongeren die onvoldoende zijn opgeleid en geen startkwalificatie hebben zijn relatief vaak werkloos. Ook de niet westerse, allochtone jongeren vormen een kwetsbare groep. De werkloosheid onder hen steeg van 21% in tweede kwartaal 2009 naar 24% in het tweede kwartaal van 2010.


Verschillen

Uit de opgaven van de dertig regio’s blijkt dat er grote regionale verschillen zijn. Minister Donner stelt goedpresterende regio’s voor de uitvoering van het Actieplan Jeugdwerkloosheid extra geld in het vooruitzicht bij de verdeling van de resterende middelen voor 2010, € 40 miljoen. Regio’s die minder hebben gepresteerd krijgen in 2010 ook minder geld.

De LCR maakt zich zorgen over de grote werkloosheid onder niet westerse allochtone jongeren. De LCR vindt dat aan deze groep en de groep jongeren zonder startkwalificatie extra aandacht moet worden besteed.Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 28 september 2010 09:54:04


CIB-prijs 2018

Hoezo zelfredzaam?
Vraag en antwoord