Is het WW-beleid doeltreffend?


De LCR heeft de leden van de vaste Tweede Kamer Commissie van SZW een aantal vragen voorgelegd voor hun schriftelijk inbreng bij Beleidsdoorlichting artikel 5 Werkloosheidswet en IOW. De centrale vraag bij de beleidsdoorlichting is of het beleid rondom de WW doeltreffend genoemd kan worden. De LCR zet er vraagtekens bij. Onder andere bij de manier van evalueren. Het ministerie zou hiervoor zelf verantwoordelijk zijn. Is er dan nog wel sprake van een onafhankelijk oordeel?


Samenhang

De WW staat niet op zich, begint de LCR. De bezuinigingen op UWV en het afschaffen van re-integratiemiddelen voor de WW hebben een grote invloed op de doeltreffendheid. Daarnaast is digitale dienstverlening ingevoerd. En er is nauwelijks sprake van arbeidsmarktbeleid. Dat alles is zeer waarschijnlijk van invloed op de uitvoering van de WW.

Het beoordelen van het beleid is nu bij het ministerie zelf neergelegd. Dat zou betekenen dat een slager zijn eigen vlees zou keuren. Ook al wordt  er een externe deskundige ingeschakeld, is het maar zeer de vraag of die een onafhankelijk oordeel kan geven. Volgende vraag is of er een begeleidingscommissie wordt ingesteld waarin meerdere organisaties zitting hebben.


Verdringing

Tenslotte vindt de LCR dat kritisch gekeken moet worden naar de effecten van de verruiming van het begrip passende arbeid in de WW is dat risico aanwezig. Heeft dit geleid tot verdringing?

 

Lees hier: brief van de LCR aan de Tweede Kamer over beleidsdoorlichting WW

 Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 22 september 2015 10:45:55

Vraag en antwoord