Investeren in werk voor kwetsbare groepen kan veel beter


Jongeren aan het werk SHS8986(1)Kwetsbare jongeren die buiten beeld zijn, niet genoeg ondersteuning krijgen en tussen wal en schip vallen. Niet goed geregelde inzet van instrumenten om aan het werk te blijven. Verwatering van de doelgroep banenafspraak. Het zijn allemaal punten die de LCR aan had willen kaarten tijdens de hoorzitting op 22 juni 2017 in de Tweede Kamer over werk voor kwetsbare jongeren. De LCR is hiervoor helaas niet uitgenodigd, maar heeft wel zijn kritiekpunten schriftelijk doorgespeeld.

 

Belangrijkste conclusie van de LCR is dat jongeren vaak buitengesloten worden omdat ze nergens recht op hebben. Ze zijn overgeleverd aan de willekeur van gemeenten. Dat, zo stelt de LCR, moet veranderen. Gemeenten moeten een zorgplicht krijgen.

Daarnaast moet de verplichte zoekperiode op de schop, wetgeving moet worden aangepast om jongeren met een beperking tegemoet te komen en kijk meer naar wat jongeren écht nodig hebben.

 

Klik voor: de complete schriftelijke inbreng van de LCR voor de hoorzitting in de Tweede Kamer op 22 juni 2017
Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 21 juni 2017 15:53:52

Vraag en antwoord