Internetconsultatie: voorkom een leven lang beslaglegging bij mensen


iS17157596 schuldenOverheidspartijen gaan voortaan ook hun gegevens uitwisselen met andere partijen die beslag leggen in een schuldentraject. Dat is een grote vooruitgang die met het wetsvoorstel Stroomlijning keten derdenbeslag wordt geregeld. ‘Zonder de invoering van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (WvBVV) gaat het goed berekenen van de beslagvrije voet echter niet lukken. Dat is de enige garantie voor mensen dat ze niet onder het bestaansminimum zakken’, zo stelt de LCR.


Verboden

In de internetconsultatie Wet Stroomlijning keten derdenbeslag geeft de LCR aan naar welke punten aandacht moet uitgaan of waar er gaten vallen. Zo wordt gesteld dat als een vordering niet in een redelijke termijn (3 jaar) kan worden ingelost, de deurwaarder zal adviseren geen beslag te leggen. De LCR vindt dat op dat moment beslaglegging verboden moet worden.


Betalingsregelingen

Er moet ook oog zijn voor betalingsregelingen die een schuldenaar al eerder heeft gemaakt omdat die niet automatisch meegaan in de berekening van de beslagvrije voet. Dat betekent dat mensen worden gestraft als ze al hebben ingestemd met een betalingsregeling en dat vindt de LCR niet correct.


Informatieplicht

Transparantie over inning, is eveneens van belang. In het register moet ook bankbeslag en beslag op boedel zichtbaar worden. Ook een informatieplicht over schuldhulpverlening is niet in het wetsvoorstel opgenomen. Voor de LCR is het belangrijk dat wordt voorkomen dat mensen eindeloos in de schulden blijven zitten als schuldeisers telkens weer op de proppen komen wanneer er weer middelen zijn. Dat kan worden voorkomen door mensen naar de schuldhulpverlening te verwijzen. Een informatieplicht over schuldhulpverlening kan hierbij helpen.

Klik voor: LCR-Internetconsultatie Wet Stroomlijning keten derdenbeslag

Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 27 maart 2020 12:43:50


Vraag en antwoord