Internetconsultatie LCR laat zien: geen grote aanpassing Wet arbeidsmarkt nodig


PH186996869-juf op school

Het conceptvoorstel ‘Wet arbeidsmarkt in balans’ wil veel veranderingen doorvoeren. Maar de LCR zet vraagtekens bij de wenselijkheid hiervan: ‘Laten we eerste de huidige Wet werk en zekerheid (WWZ) evalueren voordat we met een nieuwe wet komen.’ Aanscherping van de huidige wetgeving is aan te raden op de punten transitievergoeding, aandacht voor zzp’ers en het uitzonderen van de ketenbepaling voor tijdelijke invalkrachten (wegens ziekte) in het primair onderwijs. Vooral op het gebied van de transitievergoeding is veel te verbeteren. Het conceptvoorstel dat de LCR heeft beoordeeld voldoet ook niet.


Klik voor: internetconsultatie LCR Wet arbeidsmarkt in balans.

 Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 08 mei 2018 14:13:21

Vraag en antwoord