Hoe kan ervaringskennis beter worden benut binnen de gemeente?


SHS-tandwiel_248500408Als een gemeente meer wil uitgaan van de ‘eigen kracht’ van cliënten, is het zaak dat bekend is welke ervaringen cliënten hebben. Vervolgens: hoe worden deze vertaald naar punten die voor overleg met de eigen gemeente van belang zijn. En tenslotte: hoe deze punten met de gemeente worden besproken. Deze vragen stonden centraal op de bijeenkomst ‘Beter benutten van ervaringskennis: een gedeeld belang’ van 2 februari.


Leer-ontwikkeltraject

Er zijn ideeën opgehaald met mensen uit cliëntenraden en gemeenten. Het is de bedoeling om die kennis verder te ontwikkelen in koppels van vertegenwoordigers van cliëntenraden én gemeenten. Heeft u hier interesse voor? U kunt zich nu inschrijven voor een leer-ontwikkeltraject waar zowel de gemeente als de cliëntenraad hun voordeel mee kunnen doen.

 

Wereldcafé

Op de bijeenkomst op 2 februari hebben verschillende groepjes via de methodiek van een wereldcafé heel snel ervaringen en inzichten over drie vragen gegeven:

1 Hoe kom je aan verhalen van mensen?

2 Hoe maak je daar een in te brengen punt van voor overleg met gemeente?

3 Hoe breng je dat punt effectief in bij dat overleg?

 

Leefwereld-systeemwereld

In het verslag is te lezen dat er heel veel goede mogelijkheden bestaan en er zijn suggesties gedaan. Deze werkt de LCR verder uit en zal ze ook doorontwikkelen. Dit gebeurt via een leer-ontwikkeltraject van 6 koppels van een gemeente en lid van een cliëntenraad. Dit omdat zij er beiden belang aan hechten dat de cliëntenraad goede ervaringskennis weet in te brengen bij de gemeente. Op die manier kunnen leefwereld (wat mensen willen en ervaren) en systeemwereld (beleid en uitvoering) beter tot elkaar worden gebracht.

 

Klik voor: meer informatie over het leertraject en de mogelijkheid tot deelname.

Klik voor: het verslag van de startbijeenkomst.

 



Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 26 februari 2016 12:13:07

Vraag en antwoord