Hoe ervaren mensen zelf beschut werken?


shs-beschut werken307227005Hoe ervaren de mensen die via de sociale werkvoorziening of in een bedrijf beschut werken hun situatie? Hoe gaat het met hun werk? Wat gaat goed? Wat kan beter? Dat wil de Landelijke Cliëntenraad graag weten om beter voor de belangen van mensen die beschut werken op te kunnen komen.

Deelname is volledig anoniem: het achterlaten van naam en adres is niet nodig. Wie dat wil kan een mailadres achterlaten zodat de LCR nog contact kan opnemen voor aanvullende vragen. Klik voor: de vragenlijst van de LCR over beschut werken.Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 24 september 2018 12:33:28

Vraag en antwoord