Grote actie voor eerlijk loon Wajongers


HetgaatovermijDe Eerste Kamer buigt zich op 19 mei over de vereenvoudigde Wajongwet. Die heeft grote gevolgen voor Wajongers. Het minimumloon verdienen, is straks voor een deel van deze mensen die (gaan) werken niet haalbaar. Dat kán niet. Daarom houdt de LCR samen met FNV, CNV, Ieder(in), KRO NCRV, Wij Staan Op!, Studeren & Werken op Maat, Coalitie voor Inclusie en Vakcentrale voor Professionals (VCP) een gezamenlijke actie via de website hetgaatovermij.org.

Wat is het doel?

Het doel is om de Eerste Kamer te overtuigen van het feit dat het best mogelijk is om Wajongers een eerlijk inkomen te bieden. Daarvoor hebben de samenwerkende organisaties een alternatief voorstel ingediend. De LCR wil samen met de andere organisaties dat de Eerste Kamer inziet dat een deel van de bevolking niet als tweederangs burgers weggezet kan worden. De Eerste Kamer kan het wetsvoorstel voor de vereenvoudigde Wajong voorzien van het alternatieve voorstel en terugsturen naar de Tweede Kamer voor reparatie.

#wajongerswordenvergeten
Om dit doel te bereiken wordt iedereen opgeroepen de pagina te delen, posts op Facebook en Twitter door te sturen. Filmpjes te delen met politici en media. Meedoen? het kan. Ga naar hetgaatovermij.org en lees wat jij kunt doen! Dit alles met de hashtag #wajongerswordenvergeten.
Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 18 mei 2020 14:31:29

Vraag en antwoord