Gezamenlijke brief vraagt aandacht voor brede aanpak armoede en schulden


schulden

Het armoede- en schuldenprobleem vraagt om een brede oplossing van de samenleving en kan niet alleen bij gemeenten worden neergelegd. De beslagvrije voet moet worden gerespecteerd, nu de vereenvoudiging minstens twee jaar is uitgesteld. Gegevensuitwisseling moet beter om schulden vroeg te kunnen signaleren. En er is een beter overzicht van vorderingen bij het Rijk noodzakelijk. Tenslotte is er naast een verkenning naar werk en armoede onder verschillende groepen in Nederland door de SER  ook een advies over concrete korte- en langetermijnoplossingen gewenst. En er moet extra aandacht komen voor kinderarmoede. Dit staat in de brief die de Landelijke Cliëntenraad samen met de partners in het programma Schouders eronder - Divosa, NVVK, Sociaal Werk Nederland en de VNG - aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. 


Klik voor: de gezamenlijke brief over armoede en schulden aan de Tweede Kamer

Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 24 januari 2019 13:43:29


Vraag en antwoord