Genomineerde 2 Cliënt in Beeld-prijs is...


PartraadAmdamDe Amsterdamse Participatieraad is met de Cliënttelefoon de tweede genomineerde van de Cliënt in Beeld-prijs 2019. Via die weg worden al enkele jaren veel klantcontacten opgedaan. Het is, sinds 2017, zelfs een gratis 0800-nummer. Over het algemeen is de Cliënttelefoon een erg goed middel om het contact met de achterban te onderhouden. De gesprekken leveren veel signalen op die aan de gemeente worden doorgegeven. Door de Cliënttelefoon is de Participatieraad in staat de stem van de cliënten in zijn adviezen door te laten klinken, maar dat niet alleen. Via deze weg wordt ook aan individuele belangenbehartiging gedaan. Op het LCR-congres van 11 april 2019 in Utrecht kunt u ook bepalen wie de Publieksprijs krijgt. Wordt het de Amsterdamse Participatieraad of een van de andere genomineerden? Meld u NU aan voor het LCR-congres en beslis mee!



Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 11 maart 2019 11:00:48


Vraag en antwoord