Gemoderniseerde Ziektewet: effect alleen door dichtdraaien kraan


Ziektewet_SHS_452736478De LCR brengt verschillende punten in voor het Algemeen Overleg over Arbeidsmigratie, loondoorbetaling bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en arbeidsmarktbeleid. De raad vindt het onterecht dat de aanpassing van de Ziektewet waardoor Vangnetters te maken krijgen met aanscherpen van het arbeidsgeschiktheidscriterium na het eerste ziektejaar geen onderdeel uitmaakt van de evaluatie van deze wet. De LCR wil dat alsnog onderzocht wordt wat de effecten van deze maatregel voor betrokkenen zijn.


Kraan dicht

Minister Asscher wijst erop dat dat de premiedifferentiatie ZW en/of de eerstejaars ZW-beoordeling tot een snellere uitstroom uit de ZW en mogelijk lagere instroom in de WIA hebben geleid. De meeste effecten zijn grotendeels het gevolg van de eerstejaars ZW-beoordeling! Dat is ook niet meer dan logisch. Immers, als je de kraan dicht draait loopt de emmer niet vol! Dat heeft dus niets te maken met betere re-integratie of begeleiding van zieke vangnetters!


Tweede spoor

Een ander punt is dat werkgevers en werknemers worden geconfronteerd met de verplichting inzetten re-integratie tweede spoor terwijl dit niet altijd wenselijk is. Maar om een boete te voorkomen wordt er dan toch een traject ingezet. Ondoelmatige re-integratie vindt de LCR, net als de minister, onwenselijk. De LCR zet wel een vraagtrekens bij de oplossing van de minister. De minister wil dat het wel of niet inzetten van tweede spoor-traject een keuze van werkgever en werknemer wordt op basis van advies bedrijfsarts.

De LCR maakt zich hierbij zorgen over de positie van de werknemer. De LCR vindt dat de werknemer de mogelijkheid moet krijgen van een onafhankelijke second opinion. 

Op het gebied van arbeidsmarktbeleid mist de LCR de aandacht voor inwoners met een migratieachtergrond.


Klik voor: de LCR-brief aan Tweede Kamer over arbeidsmigratie, loondoorbetaling bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en arbeidsmarktbeleidTwitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 08 februari 2017 10:50:53


Vraag en antwoord