Gemeenten schenden privacy burgers en komen ermee weg


ph467077179-privacy

Op grote schaal laten gemeenten het na om de beveiliging van het Suwinet serieus aan te pakken. Met het Aanvalsplan beveiliging persoonsgegevens Suwinet dat D66 in juni aan staatssecretaris Klijnsma heeft aangeboden, moet daar een einde aan komen. De staatssecretaris stelt als reactie op dit aanvalsplan een aantal maatregelen voor. Zo is er een escalatieprotocol opgesteld dat het mogelijk maakt gemeenten af te sluiten van Suwinet. Het bizarre is dat burgers, die het lijdend voorwerp zijn, geen enkele invloed hebben gehad op dit protocol. Nog erger: de maatregelen die Klijnsma voorstelt, leiden niet tot een oplossing, maar mogelijk zelfs tot een verergering van privacyschending. De LCR luidt de noodklok.


Wassen neus

Gemeenten die hun beveiliging niet op orde hebben, kunnen worden afgesloten van Suwinet. De vraag is dan: hoe komen ze dan aan gegevens van burgers? Ze kunnen die vragen aan de burger of krijgen door overeenkomsten af te sluiten met ketenpartners. Het afsluiten is dus een wassen neus. De LCR heeft zijn hoop gevestigd op de Wet bescherming persoonsgegevens die op 1 januari in werking zou moeten treden. De vraag is of dit ook gebeurt.


Beperkte toegang

Al eerder heeft de LCR erop gewezen dat de toegang tot de gegevens beperkt moet worden en dat alleen cliënten van een organisatie te raadplegen zijn. Alleen die gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de taken mogen toegankelijk zijn. Dat is nu niet het geval. Daarnaast is het nog niet genoeg bekend dat gegevens van bijvoorbeeld mensen die in een blijf-van-mijn-lijf-huis wonen kunnen worden afgeschermd. Ook dat verdient aandacht. De burger moet bovendien kunnen controleren of de gemeente juist handelt.


Klik voor: brief van de LCR aan de Tweede Kamer over beveiliging Suwinet voor AO 8 oktober

 

 

 Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 07 oktober 2015 09:54:54

Vraag en antwoord