Gemeenten niet zorgvuldig met privacygegevens burgersHet is slecht gesteld met de beveiliging bij gemeenten van persoonsgegevens van burgers. En: eenmalige gegevensuitvraag moet ook volledig van kracht zijn voor de Wet werk en bijstand (WWB). De Landelijke Cliëntenraad (LCR) draagt deze onderwerpen aan voor het Algemeen Overleg over SUWI-onderwerpen op 12 februari.

 

Schokkend

De LCR vindt het ronduit schokkend dat de beveiling rondom het Suwinet bij gemeenten nog steeds niet op orde is. De staatsecretaris heeft in november 2013 een aantal maatregelen ter verbetering aangekondigd. De vraag is wat de stand van zaken is. Gaat de beveiliging nu wel op orde komen?


Maas

Sinds de Wet eenmalige gegevensuitvraag (WEU) hoeven burgers niet steeds dezelfde informatie aan ketenpartners te verstrekken. Het blijkt dat er een maas in de wet is waardoor burgers niet van hun informatieplicht worden ontslagen. Om dit gat te dichten moet het Besluit SUWI of de WWB worden aangepast. Anders blijft de eenmalige gegevensuitvraag deels een wassen neus.

 

Klik voor: Brief LCR aan de Tweede Kamer over SUWI-onderwerpen


Foto: Photos.com


(10 februari 2014)


 

 Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 10 februari 2014 16:52:29

Vraag en antwoord