Gemeenten moeten beschut werken verplicht aanbieden


Beschutwerken_shs-107607821

Kunnen werken, maar alléén als dat beschut werken is. Verplichtingen krijgen om aan het werk te komen en een lagere uitkering ontvangen als prikkel. Maar nog altijd niet aan het werk komen, omdat gemeenten geen beschut werken hoeven aan te bieden. Dat is de Kafkiaanse situatie waar veel mensen zich in bevinden sinds de komst van de Participatiewet. De enige oplossing is, zo zegt de LCR, dat gemeenten verplicht worden beschut werken aan te bieden. ‘Dan kan deze groep mensen ook meedraaien, een normaal loon ontvangen én een pensioen opbouwen’.


Buiten de boot

Deze groep mensen viel vroeger onder de Wajong. Ze dreigen buiten de boot te vallen omdat de Wajong alleen nog openstaat voor jonggehandicapten die geen arbeidsvermogen hebben. En dus vallen ze onder de Participatiewet. Omdat ze aangewezen zijn op beschut werken en de gemeente dat niet hoeft te organiseren, ontnemen vele gemeenten deze groep het recht op betaalde arbeid. De LCR: ‘Als het organiseren van beschut werken voor gemeenten geen verplichting is, horen betrokkenen niet thuis in het op werk aanvaarden gerichte regime van de Participatiewet. Immers: zijn zijn zonder beschut werken niet tot werken in staat.’

 

Klik voor: de LCR-brief aan de leden van de Tweede Kamer over de behandeling van wijzigingen in de Participatiewet

Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 21 november 2016 16:41:54

Vraag en antwoord