Gemeenten en UWV laten steken vallen bij dienstverlening aan jongeren


hangjongeren_178339x

Een ‘net voldoende’ krijgt UWV van de LCR als het gaat om dienstverlening aan jongere Ww-gerechtigden. En: een deel van de gemeenten onderneemt niets om te voorkomen dat jongeren buiten beeld raken. De dienstverlening laat zoveel te wensen over dat gemeenten een onvoldoende scoren. Dat is in hoofdlijnen de reactie van de Landelijke Cliëntenraad (LCR) op het rapport van de Inspectie SZW ‘Onderzoek naar de uitvoering voor jongeren met een Ww- of bijstandsuitkering’.


Digitaal

Als het om UWV gaat vindt de LCR dat deze instantie zich te weinig bewust is van de verantwoordelijkheid om Ww-gerechtigde jongeren goed te informeren over hun aanmelding voor de Wwb. Digitale dienstverlening is ook voor deze groep niet afdoende: een deel van de jongeren maakt er geen gebruik van en heeft eerder vragen rondom ondersteuning.


Kwetsbaar

Gemeenten krijgen van de LCR een onvoldoende als het gaat om de dienstverlening aan jongeren. Een deel van de jongeren begrijpt door een lichte verstandelijke beperking de regels en de voorwaarden niet. Zij haken af en raken buiten beeld. Dit gaat ook om kwetsbare jongeren zoals zwerfjongeren. Zo’n kwart van de gemeenten doet hier niets aan en probeert deze jongeren niet in kaart te brengen. Dat vindt de LCR een zeer ernstige constatering.


School naar werk

Een ander aspect in de reactie van de LCR betreft de scholingsplicht. Het zou beter zijn om de plicht positiever te benaderen in de zin van loopbaanbegeleiding. En er dient een goed plan te zijn voor overgang van school naar werk.

 

Klik voor: brief van de LCR aan de Inspectie SZW


Eerder schreef de LCR een brief aan Klijnsma om de verplichte zoekperiode aan te passen (klik).Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 25 juni 2015 13:17:05

Vraag en antwoord