Gemeente regelt ‘van school naar werk’ vaak niet goed


Jobcoach 2Verschillende jongeren uit het speciaal onderwijs en praktijkonderwijs lopen werk mis doordat de gemeente niets voor hen doet. Het gaat om jongeren die stage lopen bij een werkgever die hen een baan aan wil bieden. Omdat de gemeente geen onderzoek doet naar de noodzaak om loonkostensubsidie of een werkvoorziening als een jobcoach blijven de jongeren aan de kant staan. De Landelijke Cliëntenraad (LCR) krijgt deze signalen binnen en roept alle cliëntenraden op om bij hun gemeente aan de bel te trekken.

 

Baangarantie

Het gaat om jongeren die vaak niet kunnen werken zonder loonkostensubsidie of andere werkvoorzieningen. De gemeente is de partij die deze jongeren hiervoor in aanmerking laat komen. Werkgevers willen dat deze jongeren mee kunnen tellen voor de baangarantie en dat de no-riskpolis van toepassing is. Ook dat moet de gemeente regelen. Voor deze leerlingen is het heel moeilijk een werktoekomst op te bouwen en deze kans mogen gemeenten hen niet ontnemen.


Cliëntenraden: trek aan de bel

De LCR roept alle gemeentelijke cliëntenraden op om hun gemeente de volgende kwesties aan te kaarten:

1. Schoolverlaters van het speciaal onderwijs en praktijkonderwijs behoren tot de doelgroep van de gemeente. Zij hebben vrijwel altijd loonkostensubsidie en andere voorzieningen nodig. Is de gemeente zich hiervan bewust? Wat gaat de gemeente doen om dit te regelen? Als de gemeente niets doet: waarom niet?

2. Deze doelgroep telt mee voor de baangarantie en quotumregeling. Werkgevers moeten voor deze groep bij de gemeente zijn om daarvoor in aanmerking te komen. Weet de gemeente dit?

3. Gaat de gemeente afspraken maken met het speciaal onderwijs en praktijkonderwijs om het beleid van school naar werk goed in te vullen? En in ieder geval te zorgen dat er een naadloze overgang kan plaatsvinden als werkgevers een stage wil omzetten in werk. Zo nee: waarom niet?


Meld u aan voor de leertafel

De LCR wijst gemeentelijke cliëntenraden erop dat het van groot belang is dat gemeenten samen met scholen voor kwetsbare jongeren zorg dragen voor een soepele overgang van school naar werk.

Wilt u er meer van weten? Meld u dan aan voor het LCR-congres op 9 april bij de leertafel Van school naar werk. Het NJI vertelt u daar meer over het belang van een goede aansluiting van het speciaal onderwijs of praktijk onderwijs naar werk. Meld u dus alsnog aan!


Klik: om u aan te melden voor het LCR-congres op 9 april in de Meervaart in Amsterdam.


 

 

 Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 10 maart 2015 11:45:20

Vraag en antwoord