Geen payroll voor Wsw'ers? Dan ook niet bij Banenafspraak en Beschut werk!


Wsw-shutterstock_1092072917De regering vindt dat kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt, zoals Wsw’ers, gebaat zijn bij een stabiel inkomen en zekerheid van werk. Payrolling mag dan ook voor hen niet betekenen dat zij telkens volgens een andere cao worden betaald. Tot verbijstering van de LCR worden mensen die vallen onder de Banenafspraak of Beschut werk niét in bescherming genomen, puur omdat ze niet onder één  cao vallen waarbinnen afspraken gemaakt kunnen worden. Deze mensen zijn namelijk wel net zo kwetsbaar. De LCR stelt dan ook voor om óf te komen met een cao voor de Participatiewet óf mensen scharen onder een cao die lokaal voor hen is gekozen.


Verantwoordelijkheden

Bij payrolling geeft een werkgever de verantwoordelijkheden voor het werkgeverschap uit handen van een ander bedrijf. Het personeel is dan in dienst van een payrollonderneming. Die is verantwoordelijk voor salarisadministratie, betalingen, afdracht van sociale premies, contractbeheer en bijvoorbeeld pensioenen. Mensen die op die manier werken, worden wel betaald volgens de cao van de bedrijfstak waarin ze werken.


Monitor

Er wordt nu een monitor opgezet om vast te stellen wat de gevolgen van payrolling zijn op de doelgroep Banenafspraak. De LCR heeft bij de internetconsultatie van het ministerie van SZW laten weten betrokken te willen zijn bij deze monitor. Het eerste voorstel van de LCR is om ook de doelgroep Beschut werk bij deze monitor te betrekken.


Klik voor: De volledige reactie van de LCR op de internetconsultatie wijziging besluit allocatie arbeidskrachten door intermediairs (LCR 19-0046)
Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 12 augustus 2019 16:04:30


Vraag en antwoord