Fraudewet en Boetebesluit moeten op de schop


iS-19319023 fraudeDoor juridisch ondeugdelijke wetgeving en een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep moeten de Fraudewet en het Boetebesluit worden aangepast. Minister Asscher heeft aanpassingen voorgesteld die morgen in de Tweede Kamer worden behandeld. De LCR vindt die aanpassingen niet ver genoeg gaan. De beslagvrije voet moet niet buiten werking worden gesteld. Mensen moeten de mogelijkheid houden om schuldhulpverlening te krijgen én degenen die bestraft zijn vanwege de ondeugdelijke wet moeten een herziening krijgen.

 

Beslagvrije voet

Een belangrijk punt is het buiten werking stellen van de beslagvrije voet. Dat wil minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid handhaven als mensen vaker in de fout gaan. De LCR vindt dit onbegrijpelijk. Fraudeurs moeten aangepakt worden. De meeste boetes betreffen niet mensen die willens en wetens in de fout gaan, maar die niet in staat zijn om het systeem te doorgronden. Ze worden echter wel als fraudeur gezien en keihard gepakt. Niet alleen met boetes maar dus ook met het wegnemen van beslagvrije voet. Deze mensen zullen alleen maar meer schulden maken met alle gevolgen van dien.


Onverteerbaar

Vervolgens worden deze mensen ook in het nauw gebracht omdat de toegang tot de wettelijke schuldhulpverlening  wordt geblokkeerd. Onverteerbaar vindt de LCR het dat mensen gestraft kunnen worden voor het niet volledig verstrekken van inlichtingen, terwijl deze  informatie al beschikbaar is bij gemeenten, UWV en SVB. Het is absurd dat iemand een boete kan krijgen door informatie niet te verstrekken waarover de uitvoerder allang kan beschikken.


Fouten? Bestraf ook kabinet

Het laatste punt betreft de herziening van boetes die opgelegd zijn van 1 januari 2013 tot 24 november 2014. De LCR vindt dat dit moet gebeuren, omdat de wetgeving kennelijk juridisch niet deugde. Daaruit moet het kabinet gevolgen trekken en zich niet verschuilen achter ‘precedentwerking’. Wie een fout maakt, wordt bestraft. Dat is de teneur van dit kabinet en daar moet hij zich zelf ook aan houden.


Klik voor: Brief van de LCR aan de Tweede Kamer over de Fraudwet en het Boetebesluit


Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 14 juli 2015 15:30:27

Vraag en antwoord