FNV en LCR: Betere bescherming van cliëntenraden in de wet noodzakelijk


shs_572416810-rechtbankFNV en LCR willen dat de medezeggenschap van uitkeringsgerechtigden, werkzoekenden en minima beter wordt beschermd. De vakbond en de LCR dringen er bij staatssecretaris Van Ark op aan deze rechten beter te verankeren in de Participatiewet. De aanleiding is de recente uitspraak in het hoger beroep dat leden van een ontbonden cliëntenraad uit Amstelveen, FNV en de Landelijke Cliëntenraad (LCR) aanspanden tegen de gemeente Amstelveen. Ook de Centrale Raad van Beroep oordeelde vrijdag 23 november 2018 in het hoger beroep dat de gemeente Amstelveen haar cliëntenraad mocht ontbinden, nadat twee leden van de raad zich niet naar behoren hadden gedragen.

FNV en LCR vinden dat de gemeente Amstelveen, en gemeenten in het algemeen, te makkelijk een cliëntenraad kan ontbinden en vervolgens zelf nieuwe leden kan selecteren en benoemen. Kitty Jong, vicevoorzitter FNV: ‘De gemeente vond dat de cliëntenraad niet goed functioneerde, maar het is niet aan de gemeente om de samenstelling van de raad te bepalen. Het doel van een cliëntenraad is om een kritische tegenmacht te bieden aan gemeenten.’

Kritische raad
De cliëntenraad in Amstelveen heeft voor zij ontbonden werd een kritisch onderzoeksrapport opgeleverd met misstanden rond re-integratietrajecten en machtsmisbruik van een klantmanager. Jong: ‘Daaruit blijkt dat deze raad prima haar taak vervulde. Wij maken ons dus ernstig zorgen dat een raad zo gemakkelijk door een gemeente kan worden ontbonden, wanneer zij zaken blootlegt waar gemeenten steken laten vallen. Op deze manier worden cliëntenraden monddood gemaakt en vogelvrij verklaard. Dit moet worden aangepast in de Participatiewet.’
De vakbond ging dan ook samen met de drie leden van de cliëntenraad en de LCR na de eerdere uitspraak in 2017 in hoger beroep. FNV en LCR blijven bij het standpunt dat het niet nodig was om de hele cliëntenraad naar huis te sturen, maar dat het voldoende was om de twee betreffende leden te vervangen.

Zwakke plek in Participatiewet
De zaak van de gemeente Amstelveen legt volgens FNV en LCR een zwakke plek in de Participatiewet bloot. De medezeggenschap van uitkeringsgerechtigden, werkzoekenden en minima wordt niet goed beschermd. Gerrit van der Meer, voorzitter LCR: ‘Het is vreemd dat cliëntenparticipatie zo moet worden bevochten en dat dit geen vanzelfsprekend recht is. Om de positie van cliëntenraden en zijn leden te beschermen, zal de Participatiewet dan aangepast moeten worden.’
Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 25 november 2018 20:07:43


Vraag en antwoord