Ervaringen belangrijk voor inclusiever maken arbeidsmarkt


LidavanderKlei-filmpje

Wat ervaren mensen die een uitkering hebben? En als ze werk zoeken? Of met schulden te maken hebben? Dat willen beleidsmakers en uitvoerders weten. Ook de aanjagers voor de banenafspraak waren benieuwd naar wat er voor deze groep wordt gedaan om een baan te krijgen of te behouden. En daarom organiseerde de LCR een bijeenkomst voor mensen met een (medische) beperking. Opvallend is dat geen van de aanwezigen wist of hij tot de doelgroep van de banenafspraak hoort.

 

Ervaringen

Wat is je droombaan? Wat doe je om die te vinden? Hoe wil je ondersteund worden? Welke ervaringen heb je met werkgevers? Die vragen zijn aan de deelnemers op 14 november 2015 voorgelegd. Twintig mensen met verschillende achtergronden, van verschillende leeftijd en met verschillende beperkingen vertelden wat ze zelf doen en waar ze tegenaan lopen.

 

Verre van inclusief

Het blijkt dat veel mensen niet de antwoorden krijgen van uitvoeringsinstellingen. Mensen blijken behoefte te hebben aan iemand die zij vertrouwen en die hen ondersteunt. Soms voor korte tijd en soms voor langere tijd als jobcoach. De no-riskpolis dreigt aan een te beperkte groep te worden toegekend, waardoor een deel van de mensen aan de kant blijft staan.

Al met al blijkt de arbeidsmarkt verre van inclusief te zijn. De LCR vindt het hoog tijd dat er onderzoek komt naar de positie van werkzoekenden met een beperking én de wensen van werkgevers.


Verslag en films

Er is een uitgebreider verslag van de bijeenkomst. Daarnaast zijn er vier filmpjes gemaakt waaruit blijkt waar zij tegenaan lopen op de arbeidsmarkt.

Klik voor:

- Uitgebreid verslag van de bijeenkomst van 14 november 2015


Films Hoezo beperking?

Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 20 mei 2016 17:46:02

Vraag en antwoord