Eerste Kamer, zorg dat gemeenten Participatiewet toetsen aan VN-verdragKomende week, dinsdag 24 juni, behandelt de Eerste Kamer de Invoeringswet Participatiewet en de Wet ‘Maatregelen’. De Landelijke Cliëntenraad (LCR) dringt er bij de Eerste Kamer op aan om de regering te toezegging te laten doen dat zij gemeenten sommeert de Participatiewet in te voeren in lijn met het VN-verdrag. Daarnaast pleit de LCR voor handhaving van een centrale no-riskpolis en een landelijk minimum pakket van inpassingsinstrumenten. Want alleen als werkgevers banen aanbieden, kan de doelstelling van de Participatiewet misschien ooit nog worden gehaald.


Definitie doelgroep

De LCR geeft in de brief aan de Eerste Kamer ook aan dat de huidige definitie van de doelgroep voor de quotumwet verschillende mensen met een beperking op een grotere achterstand zet. Het risico bestaat ook dat mensen zonder structurele medische beperkingen wél tot de doelgroep worden gerekend. Dit betekent dat nog altijd de groep die ondersteuning het hardste nodig heeft niet aan het werk wordt geholpen.


Jobcarving bestraft?

Ander punt van aandacht betreft jobcarving. Dit is een uitstekend instrument om meer mensen aan het werk te helpen waardoor geen loonkostensubsidie (LKS) nodig is. Keerzijde is dat deze mensen met een beperking niet meetellen voor het quotum, zodat de werkgevers worden gestraft. Het houdt in dat de doelgroep voor de quotumregeling moet worden bepaald op grond van het criterium: het hebben van een structureel functionele beperking.


Pijlers

De LCR signaleert dat de Participatiewet een stevige inbreuk maakt op de pijlers van ons sociale zekerheidsstelsel. Het lijkt erop dat de mensen die werken met LKS geen rechten hebben in het kader van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Dat vindt de LCR onacceptabel en dit is dan ook aangekaart bij de Eerste Kamer.


Klik voor: Brief van LCR aan de Eerste Kamer over de Participatiewet.


Foto: Thinkstockphoto


Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 27 oktober 2014 17:08:20

Vraag en antwoord