Eerste Kamer: compensatie negatieve gevolgen inkomen nieuwe Wajongwet


CardDe nieuwe Wajongwet is dinsdag 26 mei in de Eerste Kamer aangenomen met steun van de coalitie, de SGP en FvD. Een brede coalitie van belangenorganisaties, vakbonden en mensen uit de doelgroep zelf heeft zich zich hard ingezet via #wajongerswordenvergeten en de site Hetgaatovermij.org voor een verbeteringen ten opzichte van de oorspronkelijke wet. Dat is gelukt! Helaas is het alternatieve voorstel dat tot een echte en eerlijke harmonisatie had geleid er niet door gekomen.


Winstpunten

Er zijn winstpunten te noemen zoals de verlenging van de garantieregeling naar twee jaar
 en de toezegging van de staatssecretaris dat studerende Wajongers met onmiddellijke ingang niet meer gekort worden op hun uitkering
. De Eerste Kamer heeft bovendien compensatie geëist als de Wajongwet nadelige inkomenseffecten heeft voor Wajongers. Dit betekent dat nadelige inkomenseffecten voor Wajongers met een medische urenbeperking, Wajongers die nu studeren en Wajongers die hun werk verliezen gecompenseerd moeten worden.


Complexe wet

Het resultaat is een complexe wet waarin vereenvoudiging niet gelukt is en waarin grote groepen erop achteruit dreigen te gaan. Dit is in strijd met het VN–Verdrag Handicap. De toezegging dat de garantieregeling volgend jaar wordt geëvalueerd is dan ook van groot belang. De samenwerkende partijen (Landelijke Cliëntenraad, FNV, CNV, VCP, WijStaanOp, Ieder(in), Coalitie voor Inclusie, Studeren en werken op Maat, en de Minister van Gehandicaptenzaken) gaan ervan uit dat ze betrokken worden bij het uitwerken van de garantieregeling in deze coronaperiode en het voorkomen van achteruitgaan van mensen met een beperking.

Monitoren van de praktijk

De LCR gaat samen met de coalitie de praktijk nauwgezet volgen en monitoren. Bij signalen van Wajongers die achteruitgaan in hun inkomenssituatie of in hun inkomensperspectief trekken we aan de bel. Wij verwachten dat de staatssecretaris snel in gesprek gaat met de Tweede Kamer over hoe ze haar toezegging aan de Eerste Kamer over de compensatie van de nadelige inkomenseffecten en de evaluatie van de garantieregeling vorm gaat geven. 





Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 27 mei 2020 14:57:50

Vraag en antwoord