Discriminatie ouderen en niet-westerse migranten zorgelijkMaar liefst ruim een kwart van de niet-westerse jongeren is werkloos. Ouderen komen moeilijk terug op de arbeidsmarkt. Sleutelbegrip is ‘beeldvorming’. Er zijn initiatieven om de arbeidsparticipatie van 55-plussers te bevorderen. Minister Asscher vindt een diversiteitshandvest belangrijk. Maar wat gebeurt er concreet? De Landelijke Cliëntenraad (LCR) heeft deze vraag voorgelegd aan de Tweede Kamer voor het Algemeen Overleg over Arbeidsmarktbeleid op 12 februari.


Niet positief

De cijfers van werkloze jongeren uit migrantengroepen zijn de laatste jaren nog bedroevender geworden. De cijfers worden niet verklaard door verschil in opleidingsniveau of werkervaring. Het is waarschijnlijk dat discriminatie van niet-westerse jongeren een grote rol speelt. Het beeld dat van hen bestaat is niet onverdeeld positief.


Duur en minder flexibel

Voor ouderen geldt globaal hetzelfde. Ze worden gezien als duur en minder flexibel. De gedachte is dat ze vaker ziek zijn. Hierdoor blijven 55-plussers langer aan de kant staan of vinden ze helemaal geen werk meer.


En de praktijk?

Initiatieven om de arbeidsparticipatie van zowel ouderen als jongeren uit migrantengroepen een impuls te geven zijn er wel. De LCR wil graag weten hoe deze initiatieven in de praktijk uitpakken.

Daarnaast denkt de LCR dat een beleidsagenda van belang is waarin afspraken worden gemaakt over de diversiteit op de arbeidsmarkt. Het is eveneens van belang dat er zicht komt op de effectiviteit van netwerkbijeenkomsten en het functioneren van werk.nl voor doelgroepen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.


Klik voor: brief van de LCR aan de Tweede Kamer voor AO over arbeidsmarktbeleid.


Foto: Photos.com


(7 februari 2014) 

 Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 07 februari 2014 15:23:40

Vraag en antwoord