Deel van de mensen uitsluiten voor no-riskpolis is niet wenselijk


ziek of aoInstrumenten om mensen aan het werk te helpen of te houden, leken met de komst van de Participatiewet aanvankelijk op verschillende niveaus (landelijk of lokaal) te worden uitgevoerd. Dit wordt vanaf 2016 wettelijk weer teruggedraaid bij de no-riskpolis en de mobiliteitsbonus. Voor 2015 zijn er over de no-riskpolis afspraken gemaakt om de landelijke no-riskpolis aan te houden, net als voor invoering van de Participatiewet. Opvallend is dat alleen mensen meetellen voor de banenafspraak. De groep die meetelt voor een eventuele quotumregeling valt daarbuiten. De Landelijke Cliëntenraad (LCR) vindt dit niet wenselijk en heeft de kamer uitgenodigd hierover vragen te stellen aan het kabinet.

 

Bredere groep

Al eerder heeft de Tweede Kamer ervoor gezorgd dat de doelgroepen die net niet mee worden meegeteld bij de banenafspraak toch wat meer kansen krijgen. Mensen die wel het wettelijk minimumloon kunnen verdienen, maar al jong beperkingen hadden en niet zonder voorziening kunnen werken, tellen mee als de quotumregeling toch in werking treedt. Op die manier blijft een bredere groep met forse beperkingen toch aantrekkelijk voor werkgevers. Anders zou deze groep op extra grote afstand van de arbeidsmarkt komen te staan. Door hen de mogelijkheid van de no-riskpolis te ontzeggen, worden ze weer op grotere afstand gezet. Vooral omdat een deel van deze groep een grotere kans op gezondheidsklachten heeft.

Bovendien komt hierdoor geen einde aan het ongelijke speelveld tussen de doelgroepen van UWV en gemeente. Voor de doelgroep quotum geldt de no-riskpolis namelijk niet. Voor Wajongers wel, ook al kunnen zij het minimumloon verdienen.

 

Klik voor de brief van de LCR over dit onderwerp.Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 02 juni 2015 16:32:40

Vraag en antwoord