Crisismaatregelen toch beter afstemmen op groepen


corona-geengeld-klein-shutterstock_1682077201Nog altijd zijn er zorgen om de flexwerkers maar beperkt meegenomen worden in de coronamaatregelen. De LCR vraagt dan ook aan de bewindslieden van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de groep flexwerkers beter te beschermen en een tweedeling in de TOFA voor flexwerkers aan te brengen. Het verlengen van de Tozo voor zzp’ers juicht de LCR toe met die kanttekening dat zorgvuldig naar de partnertoets moet worden gekeken zodat huishoudens niet in de moeilijkheden komen. Ook de hoogte van de Tozo voor alleenstaanden verdient de aandacht. 


Crisisbestendige sociale zekerheid

Flexwerkers worden net als zzp’ers hard geraakt door de crisis. De LCR geeft wederom aan het sociale zekerheidsstelsel niet crisisbestendig te vinden en gaat graag het gesprek aan hoe dit kan veranderen. Er zou, ook nu, beter gekeken moeten worden naar de hoogte van verdiensten van bijvoorbeeld flexwerkers zodat ook groepen met iets mindere inkomsten in aanmerking komen. Want, zo stelt de LCR, ook lage inkomsten zijn van belang voor levensonderhoud.


Klik voor: de brief van de LCR aan de minister en staatssecretaris van SZW over Tozo en TOFA

Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 29 mei 2020 15:17:02


Vraag en antwoord