Contourennota Banenafspraak: investeer liever in banen en geen boetes!


Sociale_werkplaats_1Allerlei initiatieven om mensen met een beperking aan het werk te helpen laten maar mondjesmaat resultaten zien. Minister van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) denkt met een vereenvoudiging van de banenafspraak wel te gaan scoren. De Landelijke Cliëntenraad (LCR) meent op basis van internationaal onderzoek, dat de kans van slagen gering is. De plannen van de minister leveren vooral veel geld op door het opleggen van een malus: een ‘boete’ die werkgevers moeten gaan betalen als ze geen werknemers met een beperking in dienst hebben.


Investeringen

De overheid moet volgens de LCR meer regie nemen met een sociaal-economisch stimuleringsbeleid. De bonus-malusregeling die de minister voorstaat, kan beter worden vervangen door een realistische taakstelling en een goede subsidie om investeringen en exploitatie mogelijk te maken. Een kosten-batenanalyse kan hierbij eventueel duidelijkheid geven. De LCR meent dat publiek private samenwerking een succesvolle weg zal zijn. Waarbij bijvoorbeeld sociale werkplaatsen of social firms met specifieke HR-technologie samenwerken om productie mogelijk te maken voor mensen met een beperking.

 

Klik voor:

Brief van de LCR aan minister Van Ark over de contourennota vereenvoudigd systeem wet banenafspraak

Een stimuleringsregeling techniek en inclusie publiek private samenwerking via RVO

 Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 18 januari 2019 14:05:41


Vraag en antwoord