Congres Mensenwerk: over psychische aandoeningen en werk


congresmensenwerkGezond zijn en je gezond voelen: dit is belangrijk om deel te nemen aan de maatschappij en om te kunnen werken. Meedoen draagt bij aan je gezond voelen en gezond worden. Dit geldt zeker voor mensen met een psychische aandoening. Dat het zaak is om de arbeidsparticipatie voor mensen met een psychische aandoening te bevorderen blijkt uit de grote aandacht die ervoor is. Op het congres Mensenwerk op maandag 9 februari 2015 in NBC Nieuwegein staan ervaringen en informatie centraal (klik voor: programma). Meld u nu aan (klik). Deelname is gratis!

Project met Klijnsma en Van Rijn
Onder voorzitterschap van staatssecretaris Jetta Klijnsma (ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en staatssecretaris Martin van Rijn (ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) loopt het project ‘Bevordering van de participatie mensen met een psychische aandoening’ nu twee jaar. In de afgelopen tijd is samen met alle deelnemende partijen, waaronder de Landelijke Cliëntenraad (LCR)* een schat aan informatie opgehaald en zijn bijzondere initiatieven tot stand gekomen. Graag delen we met u de opbrengst en brengen samen met u de participatie van mensen met een psychische aandoening verder.

Verhalen, standpunten, discussies en vragen
Laat u inspireren door de verhalen van Katja Römer-Schuurman, Professor Han Anema, ervaringsdeskundige Marieke Sweens en ondernemer-columnist Frank Kalshoven. Hoor het standpunt van staatssecretarissen Jetta Klijnsma en Martin van Rijn en stel ze vragen. Maak mee hoe onder andere voorzitter MKB Nederland, Michaël van Straalen,  voorzitter van Divosa, René Paas, directeur van de LPGGz Marian Ter Avest en psychiater en bestuurder van GGZ Noord-Holland-Noord Marijke van Putten met elkaar in gesprek gaan over hedendaagse dilemma’s die spelen wanneer je de arbeidsparticipatie van mensen  met een psychische aandoening wilt bevorderen. Leer van het bijzondere project Mensen met Mogelijkheden.

Carrouselrondes
Neem deel aan de carrouselrondes waar u samen aan de slag gaat, geïnspireerd raakt door goede voorbeelden en informatie opdoet over mogelijkheden die bijvoorbeeld de Participatiewet en de nieuwe Wmo bieden. Kom luisteren naar en praten met werknemers met een psychische aandoening en tref werkgevers die weten dat het prima werken is met deze werknemers. Ga het gesprek aan met de andere deelnemers om te onderzoeken hoe ieder voor zich en wij allen samen de participatie kunnen bevorderen. Doe kennis op van werkzame instrumenten en goede werkwijzen uit de GGZ, van UWV, gemeenten, zorgverzekeraars en werkgevers. Haal de opbrengst op van de afgelopen twee jaar en doe er uw voordeel mee.

Aanmelden en meer informatie
Deelname aan het congres Mensenwerk is gratis. Aanmelding is wel noodzakelijk (klik).
Klik voor: meer informatie over het congres, het programma en de sprekers.

* Deelnemende organisaties zijn:
- Vereniging van Nederlandse Gemeenten
- Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
- Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
- GGZ Nederland
- LPGGz
- MKB Nederland
- Arbeidskundig Kennis Centrum (AKC)
- Oval
- UWV
- Phrenos
- NVvA
- Cedris
- Verbond van Verzekeraars
- VNONCW
- Divosa
- LCR
Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 10 december 2014 13:55:28

Vraag en antwoord