Archief columns voorzitter


De voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad (LCR) schrijft vanaf april 2013 elke maand een column over een actueel thema. Hieronder zijn de columns die ouder zijn dan een jaar terug te vinden. Klik voor: recente columns. Of klik: en meld u aan voor de attenderingsberichten zodat u de columns direct ontvangt.

2013
7. Participatiesamenleving (klik): de term is nog niet uitgesproken door Koning Willem Alexander of hij is al weer besmet. Het kabinet gebruikt het woord participatiesamenleving als dekmantel voor bezuinigingen. Voor mensen over wie het gaat, wordt het er niet duidelijker op. (Verschenen in december 2013)
6. Armoede (2) (klik): de cynische column van september vroeg om een vervolg na het begrotingsakkoord. 'Een verdere versobering van de sociale zekerheid' moet zorgen voor de nodige financiële dekking. Is daar maatschappelijk én politiek draagvlak voor? (Verschenen in oktober 2013)
5. Armoede (klik): het bestaat in Nederland en wordt steeds zichtbaarder. De vraag is niet wat het uitbannen van de armoede ons moet kosten, maar wat we er met z'n allen voor over hebben. (Verschenen in september 2013)
4. Duurzaam (klik): over een modewoord waaraan wel de goede betekenis toegekend moet worden, wil het gebruikt kunnen worden voor het stelsel van sociale zekerheid. (Verschenen in augustus 2013)
3. Ja, maar... (klik): over de VNG-resolutie over de decentralisaties op het gebied van werk en inkomen, jeugdzorg en zorg. (Verschenen in juni 2013)
2. Heel gewoon (klik): over de voors, maar vooral tegens van de quotumregeling voor arbeidsgehandicapten. (Verschenen in mei 2013)
1. Tegen prestatie (klik): Is hij tegen prestatie van arbeidsgehandicapten die weer aan de slag moeten? Nee, maar wel onder voorwaarden. Die voorwaarden zijn nog niet terug te vinden in de Participatiewet. (Verschenen in april 2013)Laatst gewijzigd op 20 november 2014 10:25:05
Vraag en antwoord